top of page

MISSIÓ

 

La raó de ser d'AFEC es ajudar als joves que senten la crida al sacerdoci puguin arribar al seminari i tenir la formació necessària per a poder ésser bons pastors segons el cor de Crist.

" La formació sacerdotal és determinant per la missió de l'Església: la renovació de la fe i el futur de les vocacions és possible només si tenim sacerdots ben formats "

                                                                                                       Francesc

Que no es perdi cap VOCACIÓ pel seminari, per MANCA DE RECURSOS

 

Que qualsevol jove amb inquietud sacerdotal pugui madurar la seva  vocació amb una intensa formació per a ser un bon pastor

bottom of page